Системи скорингу


Сучасні системи скорінгуПрактика поліграфології в значній мірі розвинулася завдяки науковим дослідженням валідації, які сприяли отриманню високонадійних результатів. В цьому курсі Ви отримаєте повну і актуальну інформацію про перевірених кваліфікаційних системах (TDA), які дозволять Вам підвищити точність ваших діагностики, а також зменшити частку невизначених результатів.
Виявлення протидії, контрпротіводействіе, очний / on-line курс підвищення кваліфікації, 2-8 навчальних годин.


ЦЕЛЬ КУРСА:

Практика полиграфологии в значительной степени развилась благодаря научным исследованиям валидации, которые способствовали получению высоконадежных результатов. В этом курсе Вы получите полную и актуальную информацию о проверенных квалификационных системах (TDA), которые позволят Вам повысить точность ваших диагностики, а также уменьшить долю неопределенных результатов.


СТРУКТУРА КУРСА:

Курс состоит из 16 часов, разделенных на 2 модуля продолжительностью 8 часов, максимальное количество участников 30 (общая продолжительность, количество модулей и количество участников могут варьироваться).